მთავარი მწვრთნელი

დავით ხიტირი

მწვრთნელი

დავით იმნაძე