მთავარი მწვრთნელი

                         ბახვა ამბიძე